Zaznacz stronę

[vc_row][vc_column][vc_column_text]10 czerwca 2014 r. miałem przyjemność aktywnie uczestniczyć w IV Konferencji Naukowej pn. „Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy – ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy”, która odbyła się na Uniwersytecie Zielonogorskim. Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Zielonogórski (Instytut Inżynierii Bezpieczeostwa i Nauk o Pracy; Pełnomocnik Rektora UZ ds. Studentów Niepełnosprawnych), Polskie Towarzystwo Profesjologiczne (PTP) oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE). Poniżej prezentuję fragmenty swojego referatu pn. „Dylematy realizacji projektów społecznych skierowanych do osób z niepełnsprawnością”.

90% projektów realizowanych od 2007 roku ze środków europejskich przez fundacje i stowarzyszenia dotyczy rozwoju kapitału ludzkiego. To ponad 11 tys. projektów o łącznej wartości niemal 9 mld zł. Jak rozumieć ten kapitał społeczny? Wg myślenia projektowego to rozmaite działania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu, szeroko rozumianą edukacją i aktywizacją zawodową. To także zmiany systemowe, jak i pomoc konkretnym grupom beneficjentów, w tym osobom z niepełnosprawnością. Przeciętna wartość projektu wyniosła ponad pół mln zł.

Wybrane wypowiedzi KANDYDATÓW DO PROJEKTÓW
[/vc_column_text][mk_blockquote font_family=”none”]

„A proszę mi powiedzieć, czy dostanę jakiś kubek, może notes? Wie pan, w tamtym projekcie dostałam takie coś, mmm, do komputera, dałam córce to sobie wzięła na studia”

[/mk_blockquote][mk_blockquote font_family=”none”]

„… czemu to stypendium jest tak niskie, przecież to unijne pieniądze, w poprzednm projekcie miałam więcej”

[/mk_blockquote][mk_blockquote font_family=”none”]

„Jeszcze chciałbym się zapytać czy muszę iść do tej pracy, czy mogę tylko na ten staż? „

[/mk_blockquote][mk_blockquote font_family=”none”]

„Jak to, obiadu nie będzie (podczas popularnych WUSów, czyli warsztatów umiejętności społecznych?!) No tak, nawet na nas oszczędzacie”

[/mk_blockquote][mk_blockquote font_family=”none”]

„Czy ja mogę na tym stażu pojechać na turnus, bo wie pani ja mam turnus”

[/mk_blockquote][mk_blockquote font_family=”none”]

„Ja nie mogę przyjść w przyszłym tygodniu, mam działkę, wie pan, pomidory i inne, ale niech się pan nie martwi, podpiszę listę (obecności) i będzie git”

[/mk_blockquote][vc_column_text]DIAGNOZA

 • projekty społeczne skierowane do osób z niepełnosprawnością uzależniły BO/uczestników od projektów,
 • brak rzetelnie przeprowadzonych badań pod kątem potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnością,
 • wzrost działań pozorujących określone potrzeby – niektóre działania ujęte w projektach realizowane są na siłę,
 • brak ewaluacji ex ante na poziomie gminy, powiatu, miasta czy województwa skutkuje niekiedy realizacją podobnych projektów na tym samym obszarze, skierowanych do większej liczebnie grupy aniżeli realna liczba potencjalnych odbiorców-potrzebujących,
 • oferta szkoleniowa często niedopasowana do potrzeb i oczekiwań BO/uczestników – tzw. „chodzenie na łatwiznę, aby jak najmniej biurokracji”,
 • dyskryminacja niektórych niepełnosprawności, mogących mieć zagrożenie dla realizacji projektu w procesie rekrutacji,
 • handel wskaźnikami pomiędzy organizacjami i wewnątrz organizacji oraz, handel uczestnikami – a w tej sytuacji mamy do czynienia z nieuprawnionym udostępnieniem danych wrażliwych,
 • korporacyjny charakter działań niektórych organizacji,
 • wzmacnianie bierności społecznej.

Wybrane REKOMENDACJE

 • wybiórcza ewaluacja projektów zrealizowanych w I okresie finansowania pod kątem osiągniętego rezultatu dla uczestników,
 • zaangażowanie w budowanie strategii działań na poziomie gminy, powiatu, miasta czy województwa, a teraz, w przypadku 2014-2020 makroregionu,
 • zaangażowanie przedstawicieli sektora pozarządowego w komisje oceniające wnioski, od aktywnego uczestnika samej komisji po obserwatora,
 • lobbowanie na rzecz utworzenia zespołów monitorujących realizację projektów (przedstawiciele administracji + organizacji pozarządowych),
 • działania mające na celu informowanie i wzrost świadomości wśród BO/uczestników nt. możliwości zgłaszania nieprawidłowości w realizacji projektów).

Program konferencji „Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy”[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”20″][vc_column_text]#Dudała #referat #konferencja #nauka #ProjektySpołeczne #ewaluacja #diagnoza #monitoring #UniwersytetZielonogórski[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]