Zaznacz stronę
Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych w dniach 15-17 września 2011 r. zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Edukacja niesłyszących”. Konferencja odbyła się w ramach projektu „4 kroki – Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II”.
 
Celem konferencji było stworzenie przestrzeni dla wymiany poglądów oraz doświadczeń z zakresu edukacji niesłyszących. Złożoność i wielowątkowość problematyki spowodowała, że do dyskusji zaproszono przedstawicieli wielu środowisk, w tym m. in. pedagogów, psychologów, socjologów, językoznawców.
 
Interdyscyplinarne podejście do tematu umożliwiło bardziej skuteczne i szerokie przyjrzenie się nie tylko potrzebom i problemom, lecz także osiągnięciom w wyżej wymienionym zakresie.
 
 

Problematyka konferencji obejmowała następujące bloki tematyczne:

  • Dzień 1 (15 września, czwartek): Edukacja włączająca/integracyjna/specjalna.
  • Dzień 2 (16 września, piątek): Edukacja niesłyszących w Polsce – stan faktyczny.
  • Dzień 3 (17 września, sobota): Język migowy w edukacji niesłyszących.

Podczas konferencji przedstawiłem dwa referaty:

 
1. „Edukacja Głuchych na przykładzie Islandii”
 
Abstrakt
Referat zostanie oparty na wynikach badań dotyczących funkcjonowania Głuchych na Islandii zebranych w okresie od stycznia do maja 2011 r. Edukacja Głuchych na Islandii to przykład jak z powodzeniem można realizować edukację włączającą, która nie zagraża Islandzkiemu Językowi Migowemu, a tym samym kulturze Głuchych. Dynamiczne zmiany jakie zaszły w ostatnich latach, od uprzedzeń, nienawiści i dyskryminacji wobec grup mniejszościowych, do tolerancji, otwartości, a co za tym idzie uznania Głuchych jako mniejszości i ustanowienia Islandzkiego Języka Migowego jako języka urzędowego.
Osobiście uczestniczyłem w obradach Parlamentu Islandzkiego, który 27 maja 2011 r. zdecydował o losie swoich niesłyszących obywateli.

 

2. „Koncepcje edukacji niesłyszących Harlana Lane, kultura Głuchych, naturalny język migowy, język migany”

Abstrakt
Referat będzie traktował przede wszystkim o znaczeniu języka migowego w edukacji niesłyszących w kontekście prac Harlana Lane. Będzie to analiza wybranych tekstów polskojęzycznych i angielskojęzycznych. W referacie wykorzystam także wybrane problemy z konwersacji jaką poprzez e-maile prowadziłem z profesorem Harlanem Lane w 2007 r. Harlan Lane to autor niezliczonych publikacji dotyczących ‘Świata Głuchych’. Napisał m.in.: Maska dobroczynności, Looking Back: A Reader on the History of Deaf Communities and their Sign Languages, Construction of Deafness.