Zaznacz stronę

W dniach 3-7 września 2012 r. w Nowym Sączu odbyło się VII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów pn. Europa wobec kryzysu – Wyzwania w świecie globalnej gospodarki. Forum jest odpowiedzią na potrzebę aktywnego udziału młodego pokolenia w dyskusji o przyszłości społecznej, politycznej i gospodarczej Europy.

Jaki model gospodarczy powinniśmy obrać? Oszczędzać vs. Wydawać? W co inwestować środki publiczne, aby przyniosły wzrost gospodarczy w przyszłości? Biznes a szkolnictwo wyższe. Jak skutecznie włączyć biznes w proces edukacji i odwrotnie? Czy Europa to dobre miejsce dla rozwoju start upów? Co sprzyja przedsiębiorczości młodych, a co ją hamuje? Kryzys Europy – Czy możemy wyobrazić sobie koniec Unii Europejskiej? Pokolenie straconych czy wielkich szans? Perspektywy młodych ludzi w dobie kryzysu. I wreszcie pytanie: Jak być dobrym liderem w życiu społecznym i biznesie?

Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy Forum, a przede wszystkim młodzi liderzy z Zachodu i ze Wschodu Europy reprezentujący 42 kraje z Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Bałkanów i Kaukazu, Rosji i Turcji. Od 7 lat w tym dialogu, organizowanym przez Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, bierze udział blisko 350 młodych liderów, którzy są przedstawicielami organizacji obywatelskich, społecznych, politycznych i gospodarczych. Organizację VII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów wsparło także Forum Ekonomiczne w Krynicy oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Spotkanie z Lechem Wałęsą

(od lewej: Michał Wójcik, Lech Wałęsa)
Debata młodych liderów z przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego to okazja do wspólnej wymiany poglądów na temat przyszłości Unii Europejskiej, przyszłości Kontynentu Europejskiego. Misją Forum jest tworzenie idei, nowej wizji dla przyszłości Europy. To również wymiana doświadczeń, a przede wszystkim inspiracje do podjęcia nowych przedsięwzięć i wreszcie same działania. Program Forum to nie tylko spotkania ze znakomitymi goścmi czy panele dyskusyjne ale też różnorodne prezentacje. Uczestnicy Forum mieli także możliwość udziału w ciekawych warsztatach tematycznych przygotowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Młodzież w działaniu:

  • Bogactwo młodych, zatrudnienie i przedsiębiorczość – wyzwania, szanse i zagrożenia (Giorgi Kakulia, Gruzja);
  • Kryzys strefy euro i ruchy protestu (Lorenzo Nava, Włochy);
  • Być liderem przyszłości – jak dbać o ludzi, pieniądze i środowisko (Joanna Jędrzejczak, Polska).

Przyszłość i rozwój Europy zależy od tego, jak dziś poradzimy sobie z wyzwaniami, które stoją przed młodym pokoleniem. Czy potrafimy wykorzystać potencjał drzemiący w młodych Europejczykach? Jakie działania należy podjąć, aby młodzi liderzy mogli być siłą napędową przeżywającej kryzys Unii Europejskiej? Jakie działania należy podjąć, aby młodzi ludzie kończąc edukację mieli szansę na zatrudnienie? Problemów bowiem jest niemało. Rośnie liczba bezrobocia wśród młodych ludzi. Wskazują na to liczne protesty w stolicach europejskich. To bunt przeciwko niewłaściwej polityce zarówno Unii Europejskiej, jak i poszczególnych krajów. Młodzi ludzie kończąc studia nie mogą uzyskać zatrudnienia, miejsc pracy bowiem ubywa. Unijna średnia stopa bezrobocia w grupie wiekowej 15 – 24 lata wynosiła w 2011 roku 21,4%.

Również w Polsce mamy do czynienia z trudną sytuacją. Minister Pracy i Polityki Społecznej RP, Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział m.in. że młodzi nie mają szacunku dla pracy, że obecny system edukacji nie jest nastawiony na rynek pracy, że nie kształci się właściwych i niezbednych na rynku pracy kompetencji.

Damian Dudała
(Damian Wojciech Dudała)

Piotr Czerwiński, Elżbieta Kornalska, Damian Wojciech Dudała(Piotr Czerwiński, Elżbieta Kornalska, Damian Dudała)

Swoją obecnością na Forum zaszczycili m.in. Günter Verheugen – były Komisarz UE ds. rozszerzenia, Tibor Navracsics – wicepremier Węgier, minister sprawiedliwości i administracji, Eduardo Cabrita – przewodniczący Komisji Budżetowej i Finansów w Parlamencie Portugalskim, Dimitar Bogov – prezes Narodowego Banku Republiki Macedonii, Luis Fraga – deputowany do Parlamentu i Prezes World Stability Observatory, Hiszpania, Denis MacShane – deputowany do Izby Gmin, Partia Pracy, Wielka Brytania. Z polskiej sceny politycznej był obecny Lech Wałęsa – były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Józef Oleksy – były Premier RP, a także Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej RP, Sławomir Nowak – Minister Transportu RP, Grzegorz Schetyna – Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Sejm RP, jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej.

Europejski Dom SpotkańEuropejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw powstało w 1993 r. Fundacja popiera wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami. Wspiera procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie oraz proces integracji Polski z Unią Europejską. Promuje Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów.