Zaznacz stronę

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego po raz trzeci zorganizowało Międzynarodową Konferencję „Edukacja dla Wszystkich”, w której miałem okazję uczestniczyć. Konferencja odbyła się w dniach od 29 czerwca 2011 r. do 1 lipca 2011 r. w Warszawie.

Moje refleksje jako uczestnika są bardzo pozytywne. Organizatorzy tego międzynarodowego przedsięwzięcia bardzo dobrze zorganizowali konferencję.

Jedyna kwestia do której mógłbym mieć jakiekolwiek ale, to tradycyjnie, brak wystarczającego czasu na dyskusję po wystąpieniach. Czasami miałem wrażenie, że program jest nieco przeładowany. Niestety jest to częsty problem konferencji w Polsce. Może wskazane jest, aby zmienić formułę konferencji na konwersacyjną. W publikacji pt. „Europejskie modele aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – Szwecja, pod red. E. Wapiennik, Patricia Ericsson mówi tak: „Jeśli traktujemy kogoś podmiotowo, to traktujemy go jak osobę, z którą się rozmawia, jak partnera. (…) Jeden z przykładów z rejonu Sztokholmu: zmieniliśmy tam tradycję konferencji na tradycję konwersacji, czyli rozmów z osobami z niepełnosprawnością. Są to zwykłe rozmowy, o tym jak wygląda życie danej osoby, a nie wizyta eksperta u takiej osoby. Dzięki doświadczeniom z ostatnich pięciu lat wiele wiemy o efektach takich relacji z osobami z niepełnosprawnością. Podczas takich spotkań rozmawiamy o zwykłych ludzkich sprawach. (…) Dzięki tym doświadczeniom ten typ relacji został doceniony.”

Poniżej prezentuję wybrane wystąpienia, które wydały mi się najciekawsze:

» Geoffrey Shirt, University of Derby, School of Culture & Lifestyle, within UDB Faculty, United Kingdom
„Planowanie w oparciu o dotychczasowe sukcesy Uniwersytetu w Derby”

» Katerina Samalova, Charles University in Prague, Office for Students with Special Needs, Czech Republic
„Wsparcie udzielane studentom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Republice Czeskiej, w szczególności na Uniwersytecie Karola w Pradze”

» Arthur Limbach-Reich, University of Luxemburg, Sciences Sociales et Educatives, Walferdange, Luxemburg
„Studiowanie z niepełnosprawnością: Najnowsze badanie na temat sytuacji w Wielkim Regionie, pięć lat po utworzeniu Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ”

» Jacek Zadrożny, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków, Polska
„Polska droga do Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych”

» Edyta Widawska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska
„Kto ma włączyć? O animowaniu procesu współdziałania środowiskowego słów kilka”

» Vaishali Kolhe, Tata institute of social sciences, Center for disability studies and action, Mumbai, India
Restrukuryzacja nowej ustawy dotyczącej osób niepełnosprawnych poprzez implementacje UNCRPD (Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych): Kontekst Indyjski”

» Jenny Thompson, University of Derby, Faculty of Education, United Kingdom & Hannah Futter, University of Derby, Student Wellbeing Servic, United Kingdom
„Uniwersytet w Derby: Podejście partnerskie w jakości wsparcia”

» Joaquim Melro, Escola António Arroio/Universidade de Lisboa, Human and Social Sciences, Portugal
„Włączanie niesłyszących uczniów do szkół ogólnodostępnych: Wyzwania, doświadczenia i praktyka”

» Elke Schaumberger, Barbara Hager, Vienna University of Technology – Institute „integrated study”, Austria
„Gestu – udane studia dla osób niesłyszących”