Mieszkańcy Wrocławia coraz częściej angażują się w oddolne inicjatywy

 w MIASTO, OBYWATEL

Znany polski socjolog, filozof i eseista, profesor Zygmunt Bauman, w jenym ze swoich wywiadów powiedział: „Polska kwitnie „oddolną inicjatywą”. Pomysłami, poczynaniami miejscowymi. Powszechnością przedsiębiorczości.“ Nie ulega wątpliwości, że jest to trafna diagnoza. Kiedy bowiem spojrzymy na to, co dzieje się we Wrocławiu od ostatnich wyborów samorządowych w 2014 r., możemy zauważyć, rzeczywisty, autentyczny wzrost zaangażowania się mieszkańców Wrocławia. To partycypacja w oddolnych, lokalnych działaniach, skupiona wokół społecznie ważnych potrzeb i problemów.
W jednym ze swoich tekstów pt. „Partycypacja – Dialog – Przyszłość“, napisłem, że „rozpoczął się społeczny i kulturowy proces zmian, w którym coraz więcej wrocławian zaczyna się angażować w sprawy lokalne i życie lokalnej wspólnoty.“ I rzeczywiście, zaobserwować można stale rosnącą liczbę inicjatyw, które zaczynają się od… kamienicy, wyciętych drzew, trawnika, parku, ścieżki itd.

Przykład Wyspy Słodowej 7 (WS7)
Pod koniec roku 2014 jedyny budynek – kamienica nr 7, znajdująca się na Wyspie Słodowej miała zostać sprywatyzowana. Sprzedana na apartamentowiec lub hotel. Jednak znalazła się grupa ludzi, którzy sprzeciwili się takiemu obrotowi sprawy. Narodził się pomysł, aby WS7 stała się centrum kulturalno-społecznym, otwartą przestrzenią dla wolności i kultury. Powstała Grupa Inicjatywna WS7. Założony został profil na Facebooku, powtała strona internetowa i rozpoczęło się zbieranie podpisów przeciwko prywatyzacji kamienicy. Prezydent miasta, Rafał Dutkiewicz, wstrzymał sprzedaż i ogłosił konsultacje ogólnomiejskie dotyczące przeznaczenia kamienicy nr 7 na Wyspie Słodowej, które zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, trwały od 23 lutego do 30 maja 2015 r. Przedostatni dzień maja był również dniem, do końca którego można było złożyć pomysły, koncepcje, na zagospodarowanie, funkcjonowanie WS7. Przez pół roku, Grupa Inicjatywna WS7, składająca się m. in. z architektów, przedsiębiorców, specjalistów od zarządzania, PR, artystów, pracowała społecznie na rzecz WS7. Zrealizowała wiele działań mających na celu jak najszersze rozpropagowanie informacji o sytuacji kamienicy, uczestniczyła w konsultacjach, a przede wszystkim zbierała podpisy i przygotowywała koncepcję funkcjonowania WS7. Ostatecznie petycję przeciw prywatyzacji poparło ponad 5600 osób, a 30 maja 2015 r. złożono najbardziej kompleksową koncepcję zagospodarowania i funkcjonowania kamienicy, obejmującą aspekt architektoniczny, ekonomiczno-administracyjny, prawno-organizacyjny oraz ideowy (pełna koncepcja, streszczenie koncepcji).

Inspiracja dla innych
Działania Grupy Inicjatywnej WS7 i szum, jaki powstał wokół sprawy kamienicy, stał się inspiracją dla innych grup, inicjatyw. Takim przykładem możemy uznać Inicjatywę Ostatni Trawnik. Określenie Ostatni Trawnik dotyczy zielonego podwórka będącego terenem rekreacyjno-wypoczynkowym, który znajduje sie na działce nr 19/7 (AM 27, obręb Stare Miasto). Spółdzielnia Mieszkaniowa Cichy Kącik, zarządzająca terenem u zbiegu ulic A. F. Modrzewskiego i Ks. W. Kraińskiego postanowiła ww. działkę sprzedać i zabudować. Sprzeciwili się temu mieszkańcy i podobnie jak w przypadku WS7 powstał profil na Facebooku, strona internetowa, a mieszkańcy organizują pikniki, spotkania, biorą czynny udział w innych wydarzeniach społeczno-kulturalnych, podczas których informują o sytuacji ws. podwórka. Występują też w mediach. Zbierane są także wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), gdyż każdy mieszkaniec Wrocławia, ma prawo na tym etapie procedury wyrazić swoją opinię/wolę co do tego, jakie zapisy powinien zawierać MPZP. Działania Ostatniego Trawnika spowodowały, że o pomoc zwócili się mieszkańcy z ulic Prosta i Widok, również w sprawie sprzedaży i zabudowy działek.

Podobnych przykładów można podać jeszcze kilka, jak np. Inicjatywa Obywatelska Referendum Wrocław 2015, Stowarzyszenie miastoDrzew, Grupa Inicjatywna Stadion Olimpijski, Inicjatywa WrObywatel, Inicjatywa Zajezdnia Dąbie.

Powyższe przykłady pokazują, że to czego zabrakło, to konsultacji społecznych. Magistrat nie podjął dialogu z mieszkańcami w sprawie kamienicy i ogłosił przetarg, na który notabene, nikt się nie zgłosił. Grupa Inicjatywna WS7 przygotowała koncepcję, wyszła z pomysłem do władz miasta. W przypadku działki nr 19/7 (AM 27), Urząd Miasta Wrocławia, w ostatnich latach kilkakrotnie odmówił racji mieszkańcom, uznając, że nie są oni stroną w postępowaniu.

Mieszkańcy zaangażowali się, zaufali sobie i solidarnie zorganizowali wokół społecznie ważnego problemu. To naturalna, autentyczna partycypacja. Przedstawione przykłady prezentują pożądane postawy obywatelskie, które kształtują się właśnie w kuźni oddolnych inicjatyw, działań. Mieszkańcy angażując się, wzięli na siebie odpowiedzialność. Podkreśla to Zygmunt Bauman pisząc: „Zaufanie, solidarność i odpowiedzialność to są trzy moje zmartwienia. Bo bez nich społeczeństwo jest w kłopocie (…). Te trzy filary, są ukrytą podstawą naszego bycia w świecie.“ To zaufanie i odpowiedzialność musi być także po drugiej stronie – magistratu. Bez tego nie można mówić o jakimkolwiek dialogu czy konsultacjach społecznych.

Strategia 2030
22 maja 2015 r. Prezydent Miasta Wrocławia, Rafał Dutkiewicz, ogłosił oficjalne rozpoczęcie budowy nowej strategii rozwoju Wrocławia 2030. Po pierwsze, jeszcze nie zakończyła się obecna strategia, a już powstaje nowa. Po drugie, przy obecnym kontrolowaniu, permanentnym monitoringu partycypacji mieszkańców, braku rzeczywistego dialogu czy konsultacji społecznych ze strony magistratu, budowa strategii tej nie wróży niczego dobrego. Pożądane byłoby, budowanie zaufania, dialogu, wykreowania wspólnego stanowiska dla modelowego sposobu konsultacji społecznych. Tego niestety wciąż brakuje.

Potrzebna jest strategia inicjatyw oddolnych
Ponieważ rośnie liczba różnych inicjatyw oddolnych, działań partycypacyjnych, obywatelskich warto zastanowić się nad wspólną strategią, połączeniem sił, wymianą zasobów ludzkich. Warto podjąć dialog z radami osiedla i organizacjami pozarządowymi. Razem można więcej.

Bibliografia & Netografia

  1. http://wyborcza.pl/magazyn/1,126175,11519972,Wiec_bedzie_wojna_.html
Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt