dfop-logo

Dolnośląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Stanowisko: Dyrektor

dfop-logo

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Stanowisko: Koordynator Dolnośląskich Małych Grantów
Stanowisko: Opiekun Dolnośląskich Małych Grantów
Stanowisko: Specjalista ds. rekrutacji i promocji 1. Kongresu Wrocławskiego Organizacji Pozarządowych
Zlecenie: Analiza badawcza danych do raportu Mobilna Kariera

fibirl-logo-nazwa-poziom

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Stanowisko: Prezes Zarządu

Dolnoslaska Szkola Wyzsza – logo

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Stanowisko: Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością
Stanowisko: Nauczyciel akademicki
Jednostka: Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją
Stanowisko: Koordynator projektu „Human Rights & Disability”

Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Dolnoslaskiego – logo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Stanowisko: Asystent ds. rekrutacji i szkoleń
Rada przy Marszałku Województwa: Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
Stanowisko: Sekretarz

Fundacja Aktywizacja – logo

Fundacja Aktywizacja / Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Stanowisko: Kierownik Oddziału we Wrocławiu

Polski Zwiazek Gluchych – logo

Polski Związek Głuchych, Oddział Dolnośląski

Stanowisko: Instruktor ds. rehabilitacji
Jednostka: Dom Kultury
Stanowisko: Przewodniczący Rady Domu Kultury PZG
Jednostka: Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
Stanowisko: Pracownik młodzieżowy

Polska Komisja Akredytacyjna – logo

Polska Komisja Akredytacyjna

Stanowisko: Ekspert ds. doktoranckich

Panstwowy Fundusz Rehabilitacji ON – logo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stanowisko: Ekspert

No Logo

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka

Stanowisko: Doradca rehabilitacyjny

Stowarzyszenie Semper Avanti – logo

Stowarzyszenie Semper Avanti

Stanowisko: Koordynator projektów dot. praw człowieka i osób niepełnosprawnych

No Logo

Fundacja Together Polska

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu (współzałożyciel)

No Logo

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Stanowisko: Ekspert

Tallinna Heleni Kool

Tallinn Helen’s School (Tallinn, Estonia)

Stanowisko: Asystent nauczyciela / Instruktor zajęć pozalekcyjnych

No Logo

Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji o Prawach Człowieka KOMPAS

Stanowisko: Prezes Zarządu (członek założyciel)

Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt