Damian Wojciech Dudala - 003Damian Wojciech Dudała (l. 38)

Wrocławianin i mieszkaniec Biskupina od urodzenia. Zaangażowany działacz i badacz społeczny oraz aktywista miejski; z wykształcenia pedagog specjalny. Studiował i realizował staże naukowe w Polsce, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Estonii. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wielokrotny stypendysta stypendium projakościowego, naukowego i rektorskiego dla najlepszych doktorantów oraz wielokrotny stypendysta stypendium naukowego i specjalnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od 2001 r. pracuje w sektorze organizacji pozarządowych. Założyciel Fundacji Instytut Badań i Rozwoju LokalnegoInicjatywy WrObywatel oraz Forum Obywatelskiego Wielkiej Wyspy. Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu. Przewodniczący Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice w kadencji 2017-2021. Sekretarz Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2017-2020. Od 2017 r. współprowadzi Grupy Dialogu Społecznego ds. miejskiej polityki społecznej, technologii obywatelskich oraz ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialnego biznesu. Koordynator pilotażowego programu „Dolnośląskie Małe Granty”Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (2017). Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Członek Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów. Uczestnik Programu „Obywatele Decydują – Mieszkańcy Decydują”. Autor i koordynator kampanii obywatelskiej „Wrocławianie Decydują”. Sekretarz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (2007-2011), Pełnomocnik Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ds. studentów z niepełnosprawnością (2008-2010), Pełnomocnik Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. osób z niepełnosprawnością (2011-2013) oraz członek Zarządu w 2013 r. Pracował m.in. w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Tallinn Helen’s School (Tallin, Estonia), Polskim Związku Głuchych, Fundacji Aktywizacja – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Był ekspertem w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Certyfikowany trener Rady Europy z zakresu edukacji o prawach człowieka. Jeden z autorów Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego 2005.

#Dudała #resume #kariera #edukacja #wykształcenie #praca #doświadczenie

Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Not readable? Change text. captcha txt