Zaznacz stronę

Poznaj moją ofertę

Webflow/WordPress

UI/UX Design

UX Research

Analityka

Analiza potrzeb klienta

Zanim rozpocznę jakiekolwiek prace koncepcyjne, niezbędna jest analiza potrzeb klienta. Niezależnie od typu projektu, czyli, czy to ma być np. wizytówka, esklep, strona organizacji czy blog, a może tylko sama koncepcja (klikalna propozycja strony internetowej lub aplikacji), przeprowadzam możliwie dogłębną analizę tego co klient potrzebuje. Następnie zestawiam to z opracowanymi personami, analizą możliwości klienta i wnioskami z analizy konkurencji. Potrzebnych informacji i analiz może być więcej, w zależności od potrzeb.

Tworzenie produktu cyfrowego

Podejmując się tworzenia produktu cyfrowego, np. strony internetowej opartej na Webflow czy WordPressie albo klikalnej koncepcji aplikacji mobilnej, czy też jej modyfikacji, niezwykle ważna dla mnie jest stała komunikacja z klientem. Klient od samego początku powinien wiedzieć jakie są etapy procesu tworzenia czy modyfikacji jego produktu i co na danym etapie się dzieje.

Analiza & Research

W przypadku tworzenia produktu od zera dokonuję analizy potrzeb klienta, tworzę persony, zaglądam do Business Canvas i analizuję konkurencję. Przy modyfikacji badania ux, architektury informacji, zaglądam np. do GA4/Hotjara.

Projektowanie

Przygotowuję klikalny prototyp strony, bowiem na tym etapie powstaje wygląd i jej struktura. Oglądanie produktu i interakcja z nim na różnych urządzeniach, pomoże spojrzeć na produkt z perspektywy użytkownika i ocenić planowane funkcjonalności.

Tworzenie, testy i iteracje

Instaluję np. WordPressa na dedykowanym hostingu i tworzę stronę internetową. Wgrywam niezbędne wtyczki i ustawiam ustalone funkcjonalności. Następnie „układam” i wypełniam elementy stron. Przeprowadzam testy i iteracje kolejnych poprawek.

Publikacja, Wsparcie & Rozwój

Po testach produkt zostaje opublikowany, czyli jest dostępny publicznie. Oferuję też stałe wsparcie techniczne dla produktu (np. aktualizacja oprogramowania, wtyczek) i jego rozwój np. o nowe funkcjonalności.

Transformacja cyfrowa

Narzędzia: Arkusz pytań w ramach Akademii Menadżera MMŚP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz własna autorska Analiza potrzeb cyfrowych podmiotu.

Audyt potrzeb cyfrowych podmiotu polega m.in. na analizie działalności danego podmiotu, jego strategii działań, zasobów ludzkich i cyfrowo-technicznych. Chcąc przeprowadzić „audyt cyfrowy” konieczne jest spotkanie w siedzibie klienta, aby m.in. przeprowadzić rozmowy z zarządem, osobami odpowiedzialnymi za ICT/IT.

Analiza potrzeb cyfrowych ma służyć temu, aby klient mógł podnieść jakość procesów w obszarze np. komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, digitalizacji dokumentów, przepływu dokumentów, wykorzystania chmury. Bardzo ważnym obszarem jest podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników danego podmiotu. Dlatego analiza potrzeb obejmuje również ten komponent.

Analityka

Narzędzia: Google Analytics 4, Hotjar, Ecometrixo, Google Speed Insights, Website Carbon Calculator, Looker Studio

Bieżące weryfikowanie danych źródłowych jest obecnie koniecznością. Dlatego w ramach usługi oferuję bieżący dostęp do danych i cykliczne raporty wygenerowane np. Looker Studio.

Raporty mogą zawierać np. informacje z jakich urządzeń i miast klient ma najwięcej użytkowników. W jakim są przedziale wiekowym? Skąd przychodzą – z social mediów czy też z wyszukiwania organicznego? Jak wygląda ścieżka zakupowa?

Szczegóły oferty

Zapraszam do zapoznania się z poszczególnymi elementami mojej oferty.

Analiza & Research

Oferuję solidną analizę potrzeb klienta, badanie potencjału klienta, badanie rynku i konkurencji oraz tworzenie person.

Webflow/WordPress

Tworzę strony oparte na oprogramowaniu Webflow lub WordPressa. Mogą to być blogi, landing pages, sklepy online, strony organizacji, szkoły, instytucji, czy proste wizytówki.

UI/UX Design

Projektuję i przeprowadzam cały proces UX dla produktu cyfrowego, w tym solidne badanie UX + UI.

Badania UX

Oferuję zaprojektowanie i przeprowadzenie całego procesu badania ux, którego celem jest poprawa ux istniejącego rozwiązania (strony www, aplikacji) i zebranie informacji o potrzebach i oczekiwaniach grupy docelowej

Analityka

Oferuję podpięcie narzędzi analitycznych, ustawienia pod potrzeby klienta w zakresie zbierania danych, stały monitoring oraz generowanie raportów i omawianie ich z klientem.

Ekologia cyfrowa

Tworząc produkty cyfrowe dbam o jak najmniejszy cyfrowy ślad węglowy, czyli produkty charakteryzujące się niskim poziomem dwutlenku węgla. Kwestia CO2 jest elementem raportów ESG.

Aktualizacja & Wsparcie

Zapewniam stałe wsparcie techniczne i pomoc w aktualizowaniu poszczególnych elementów produktu cyfrowego, np. oprogramowania czy wtyczek. Oferuję też rozwój produktu o kolejne funkcjonalności.

DOSTĘPNOŚĆ / WCAG

Jako osoba, która przez naście lat pracowała na rzecz osób z niepełnosprawnością, bliskie mi są kwestie dostępności. Tworząc produkty cyfrowe dbam o standardy WCAG 2.1.

Domena & Certyfikat SSL

Pomagam klientom w doborze domeny oraz certyfikatu SSL. Mogę też przenieść domenę z jednego hostingu na drugi. Dzięki współpracy z nazwa.pl oferuję 20% kody zniżkowe na wszystkie produkty.