Perspektywy rozwoju młodzieży niepełnosprawnej

 w NAUKA, POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE

Polskie Towarzystwo Walki z KalectwemPolskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu organizuje w ramach XXXIII Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka (ODRD) konferencję naukową na temat:

„Perspektywy rozwoju młodzieży niepełnosprawnej”

Celem konferencji jest analiza losów młodzieży z niepełnosprawnością w Polsce po ukończeniu szkół oraz wskazanie osobom z niepełnosprawnością, ich rodzinom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom, lekarzom, rehabilitantom, pracownikom pomocy społecznej, urzędnikom i pracownikom naukowym dalszych możliwości egzystencji, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, wypoczynku i rozwiązywania problemów życiowych tej młodzieży.

Po skończeniu szkoły młodzież stoi przed problemem zatrudnienia, funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, uzyskania samodzielności. Różne czynniki decydują o tych możliwościach, zależą one od rodzaju niepełnosprawności, sytuacji rodzinnej, miejsca zamieszkania, wykształcenia. Problemem jest zapewnienie opieki, często ciągłej, niesamodzielnym osobom z niepełnosprawnością, zwłaszcza z niepełnosprawnościami intelektualnymi, po osiągnięciu wieku dojrzałości.

Konferencja odbędzie się w sobotę 7 listopada 2009 r. w Sali Konferencyjnej Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, Rynek 58 we Wrocławiu.

Program konferencji

Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt