NAUKA

Projekt wizyty o charakterze badawczym pn. „Approaches and Perspectives in Scandinavian Disability Research” (Koncepcje i perspektywy w skandynawskich badaniach nad niepełnosprawnością) w dniu 22 sierpnia 2011 r. został zaakceptowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, będącej Operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Działanie III – Stypendia Indywidualne).

Wizyta badawcza jest kontynuacją działań zrealizowanych podczas stażu naukowego na Islandii w okresie od 3 stycznia 2011 r. do 30 maja 2011 r.

Czas realizacji wizyty badawczejUniversity of Oslo
16 października 2011 r. – 30 października 2011 r.

Miejsce realizacji wizyty badawczej
Uniwersytet w Oslo, Norwegia

Streszczenie projektu badawczego
Podczas swojej wizyty na Uniwersytecie w Oslo w Norwegii zamierzam zrealizować projekt badawczy pn. “Koncepcje i perspektywy w skandynawskich badaniach nad niepełnosprawnością”.
W swoim projekcie będę się koncentrował na zagadnieniach związanych z koncepcjami i perspektywami w badaniach nad niepełnosprawnością w krajach skandynawskich. Badania będą dotyczyły takich zagadnień, jak:

  • konstrukcja społeczna, krytyka społeczna i perspektywy reform w kwestii uczestnictwa osób z niepełnosprawnością
  • normalizacja, integracja i decentralizacja działań na rzecz osób z niepełnosprawnością
  • aktualne trendy w badaniach nad niepełnosprawnością w krajach skandynawskich

Wnioski ze swoich badań wykorzystam w pracy doktorskiej przygotowywanej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Wojtasik, w publikacjach, a także w referatach przedstawianych na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wyniki badań zostaną także zaprezentowane w ramach mojego seminarium naukowego pn. “Kalejdoskop codzienności”.

Ogólny harmonogram wizyty badawczej
1 dzień – wprowadzenie, prezentacja dotychczasowej pracy, konsultacje
2 dni – studiowanie literatury w bibliotece
1 dzień – spotkanie i dyskusja z badaczami z Wydziału Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu w Oslo, idee, pomysły, publikacje i przyszła współpraca
2 dni – praca w biurze Wydziału
2 dni – wywiady i konsultacje z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością
1 dzień – uczestnictwo w wybranych zajęciach na Uniwersytecie w Oslo jako gość i obserwator
1 dzień – ewaluacja i kontynuacja

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i szkoleniowego.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

FRSE

Norway Grants

Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt