NAUKA, OBYWATEL

Krajowa Reprezentacja Doktorantow_logoKRD jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów. W swojej statutowej działalności KRD posiada także prawo do: rozwijania samorządności doktoranckiej, współpracy z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów, wspierania inicjatyw środowiska doktorantów oraz budowania więzi kulturalnych i towarzyskich.

KRD działa na mocy art. 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. Ust. Nr 164 z 2005 r., poz. 1365 z późn. zm.).

Członek Zarządu
Podczas XIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbyło się w dniach 7-9 grudnia 2012 r. wybrano moją osobę na członka Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VIII Kadencji.

Program członka Zarządu na 2013 r.:

 • mediacje akademickie
 • promocja mediacji akademickich
 • przygotowanie i realizacja pilotażu mediatora akademickiego
 • działania na rzecz osób z niepełnosprawnością
 • kontynuacja projektu „Dostęp doktorantów z niepełnosprawnością do krajowych i międzynarodowych programów finansujących naukę”
 • konsultacje / doradztwo
 • posiedzenia Komisji Sejmu RP ds. Polityki Społecznej i Rodziny i in.
 • kontynuacja projektu „Ubezpieczenia dla doktorantów” i przygotowanie konkursu na wzór ‘Prodoka’
 • kwestia rekrutacji na ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • kwestia strony internetowej krd.org.pl
 • system zarządzania treścią (CMS) – BIP, nowy layout, serwisy społecznościowe, wyszukiwarka grantów, kalendarz działań

Złożone projekty (w 2013 r.):

 • Mediacje Akademickie – Wiedza i Praktyka (10.01.2013 r.)
 • Uczelnia bez barier (10.01.2013 r.)

Projekty kontynuowane (rozpoczęte w 2012 r.):

 • Ubezpieczenia dla doktorantów
 • Dostęp doktorantów z niepełnosprawnością do krajowych i międzynarodowych programów finansujących naukę

XIII Krajowy Zjazd Doktorantów, Kraków 2012

Pełnomocnik Zarządu ds. osób z niepełnosprawnością (2011 – 2013)
Przez 3. kadencje pełniłem funkcję Pełnomocnika Zarządu KRD ds. osób z niepełnosprawnością. Trzecia kadencja była realizowana równolegle wraz z funkcją członka Zarządu VIII kadencji..

Na pierwszą kadencję powołano moją osobę podczas VI Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu KRD VI kadencji, które odbyło się 12 czerwca 2011 r. w Warszawie. Na drugą kadencję, podczas Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VII kadencji, które odbyło się w dniach 27-29 stycznia 2012 r. w Poznaniu. Trzecia kadencja rozpoczęła się w chwili uzyskania mandatu na członka Zarządu KRD VIII kadencji i zakończyła w grudniu 2013 r.

Działania w ramach pełnionej funkcji I, II i III kadencji:

 • Pomoc w sprawach zgłaszanych przez studentów, doktorantów, pracowników naukowych/dydaktycznych/administracyjnych uczelni.
 • Powołanie Zespołu roboczego ds. doktorantów z niepełnosprawnością w składzie: mgr Kamila Kacprzak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), mgr Wojciech Figiel (Uniwersytet Warszawski).
 • Dostęp doktorantów z niepełnosprawnością do krajowych i międzynarodowych programów finansujących naukę (raport).
 • Ubezpieczenia dla doktorantów (pakiet ubezpieczeń, raport).
 • Udział w zespole opracowującym raport wraz z rekomendacjami podsumowującymi badanie ankietowe „Doktoranci 2011″.
 • Udział w zespole przygotowującym „Przewodnik dla doktorantów”.
 • Udział w posiedzeniach Komisji Sejmowych RP (PSR & ENM).
Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Not readable? Change text. captcha txt