EDUKACJA

Czas, miejsce: wrzesień – listopad 2012 r., Tallinn, Estonia

Tallinna Heleni KoolTallinn Helen’s School (Tallinna Heleni Kool) – jest miejską szkołą założoną przez rodziców dzieci niesłyszących (do 2005 r. szkoła funkcjonowała pod nazwą Tallinn Deaf). W szkole są uczone dzieci i młodzież od przedszkola do szkoły średniej. Są to dzieci i młodzież z różną niepełnosprawnością: słuchową, wzrokową, złożoną oraz głuchoniewidomi. W 2002 r. w przedszkolu została otwarta grupa integracyjna gdzie regularnie uczyły się dzieci wraz z dziećmi z łagodniejszymi wadami narządów zmysłów. W latach 2003-2008 regularni uczniowie zostali przyjęci do szkoły średniej. Poza innymi przedmiotami uczyli się Estońskiego Języka Migowego, pracy społecznej, mediów i języka szwedzkiego.

Jesienią 2005 r., na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej, powstały grupy i klasy dla niewidomych, w tym niewidomych z niepełnosprawnością sprzężoną, głuchoniewidomych.
Szkoła została nazwana na cześć amerykańskiej głuchoniewidomej pisarki Helen Keller (jej nauczycielką była Anna Mansfield Sullivan, później A.M. Macy). Poszczególne klasy również otrzymały swoje nazwy od imion pierwszych wychowawców (np. Kadri, Kristina, Riina).

Tallinn, Estonia – 2012

Tallinn, Estonia – 2012

​Aspekt zawodowy:
W Tallin Helen’s School pracowałem jako asystent nauczyciela i instruktor zajęć pozalekcyjnych. Organizowałem uczniom czas wolny, pomagałem przy zadaniach domowych, wspierałem podczas różnych zajęć. Staż zawodowy zrealizowany został w ramach projektu „4 kroki – Wsparcie dla osób niesłyszących na rynku pracy II” przez Oddział Łódzki PZG. To bardzo ciekawa inicjatywa i cieszę się, że mogłem być jej częścią.

Aspekt naukowy: Podczas ponad dwumiesięcznego pobytu w Tallinn Helen’s School przeprowadzałem rozmowy z nauczycielami o ich pracy w szkole, przeprowadzałem wywiady, przeglądałem dokumenty dotyczące działalności szkoły dostępne w wersji angielskiej. Obserwowałem szkolną codzienność. Poza Tallinn Helen’s School starałem się zapoznać z działalnością Estońskiego Stowarzyszenia Głuchych, poznać system edukacji i poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością w Estonii. Uczyłem się Estońskiego Języka Migowego i odświeżałem znajomość języka rosyjskiego, słychać go było bowiem na każdym kroku.

Estońskie Stowarzyszenie Głuchych / Estonian Deaf Association

Estonian Deaf Association

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Poddziałanie 1.3.6.

Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Not readable? Change text. captcha txt