NAUKA

DSW

Profil słuchacza
Studia adresowane są do osób zainteresowanych doradzaniem osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom, instytucjom publicznym, w tym lokalnym władzom działającym na rzecz osób z niepełnosprawnością, instytucjom niepublicznym, organizacjom pozarządowym działającym i/lub planującym podjąć działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Czas trwania: trzy semestry, 378 godzin dydaktycznych
Termin rozpoczęcia: w chwili obecnej rekrutacja nie jest prowadzona

Komentarz w sprawie struktury programu studiów
Struktura programu studiów powstała w oparciu o analizę programów nauczania dla specjalności doradztwo rehabilitacyjne realizowanej na uczelniach wyższych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Finlandii. Uczelnie wyższe w Stanach Zjednoczonych kształcą doradców rehabilitacyjnych od lat 50. XX w.
Struktura uwzględnia standardy wypracowane przez National Rehabilitation Counseling Association (NRCA) oraz Commission on Rehabilitation Counselor Certification (CRCC®).

Kierownik naukowy studiów: mgr Damian Wojciech Dudała
Jednostka realizująca: Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Więcej: http://www.ikunise.dsw.edu.pl/index.php?id=244

Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt