OBYWATEL, POLITYKA SPOŁECZNA
Damian Wojciech Dudala – ulotka
0 ... GŁOSÓW
Dziękuję za ZAUFANIE

[section=SYLWETKA KANDYDATA]

Parlamentarny.pl - logoWrocławianin i mieszkaniec Biskupina od urodzenia. Działacz społeczny, aktywista miejski i nauczyciel akademicki; z wykształcenia pedagog specjalny. Przygotowuje rozprawę doktorską dot. poradnictwa kariery dla osób z niepełnosprawnością w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Studiował i realizował staże naukowe w Polsce, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Estonii. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wielokrotny stypendysta stypendium projakościowego, naukowego i rektorskiego dla najlepszych doktorantów oraz wielokrotny stypendysta stypendium naukowego i specjalnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeden z autorów Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Od 2001 r. pracuje w sektorze organizacji pozarządowych. Założyciel Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego oraz start-up‘a Research-ART Advanced Research Tools. Sekretarz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (2007-2011), Pełnomocnik Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ds. studentów z niepełnosprawnością (2008-2010), Pełnomocnik Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. osób z niepełnosprawnością (2011-2013) oraz członek Zarządu w 2013 r. Pracował m.in. w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Tallinn Helen’s School (Tallin, Estonia), Polskim Związku Głuchych, Fundacji Aktywizacja – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Był ekspertem w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Certyfikowany trener Rady Europy z zakresu edukacji o prawach człowieka. Absolwent Szkoły Liderów 2005.
[endsection]

[section=PROGRAM WYBORCZY NA 2015-2019]

NOWOCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA
1. Szeroko rozumiana dostępność dla osób z niepełnosprawnością oparta o przejrzyste prawo antydyskryminacyjne (dostępność informacyjna, komunikacyjna, transportowa, usługowa, architektoniczna).
2. System orzecznictwa o niepełnosprawności (ujednolicenie systemu i oparcie o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF).
3. Zatrudnienie i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością (w szczególności reorganizacja funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, tworzenie centrów asystentury/trenera pracy, wspieranie pracodawców zatrudniających i chcących zatrudniać osoby z niepełnosprawnością).
4. Edukacja włączająca (w systemie Lifelong Learning; edukacja dwujęzyczna głuchych).

NOWOCZESNA POLITYKA MIEJSKA
1. Demokracja miejska jako świadoma i zaangażowa partycypacja mieszkańców.
2. Wspieranie i rozwój wspólnoty miejskiej, w tym osób defaworyzowanych.
3. Zrównoważony transport oparty na wysokiej jakości powszechnie dostępnej komunikacji publicznej oraz ruchu pieszym i rowerowym.
4. Przeciwdziałanie procesom suburbanizacyjnym będącym destrukcyjnym działaniem wobec miasta.
5. Zmiana modelu funkcjonowania rad osiedli.
6. Zmiana formuły Budżetu Obywatelskiego.

NOWOCZESNA KARIERA AKADEMICKA
1. Wsparcie dla rodziców chcących pogodzić macierzyństwo z karierą akademicką.
2. Dostępność realizacji badań w kraju i za granicą przez doktorantów z niepełnosprawnością.
3. Umiędzynarodowienie badań realizowanych na poziomie studiów doktoranckich.
[endsection]

[section=REFLEKSJE POWYBORCZE]

Wkrótce…
[endsection]

.Zasługujemy na więcej .Państwo musi działać

Spot TV & WEB

.Zmieńmy to .Teraz jest czas

MOJE INICJATYWY I POPARCIE

Wybory Rainmana
ANKIETA KANDYDATA
Apel o solidarność
ANKIETA KANDYDATA
Forum Doktoranckie
LIST Z ODPOWIEDZIĄ
Zmiany w PFRON
PROPOZYCJA ZMIAN
Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Parlamentarne 2015

Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Not readable? Change text. captcha txt