NAUKA

Czas, miejsce: 24-27 maja 2010 r., Zielona Góra

Organizatorzy: Zakład Animacji Kultury i Andragogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Towarzystwo Rozwoju Rodziny o/Zielona Góra.

Ogólny program merytoryczny
a) Teoretyczne i metodologiczne problemy andragogiki,
b) Metodologia badań andragogicznych,
c) Edukacja dorosłych wobec wyzwań współczesności,
d) Nauczanie andragogiki w szkołach wyższych i praca z uczniem dorosłym.

XII Letnia Szkoła Młodych Andragogów

Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt