Zaznacz stronę

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1540333644239{margin-bottom: 0px !important;}”]Pierwszy kwartał dla Wielkiej Wyspy okazał się wyjątkowo intensywny pod względem różnych wydarzeń i niezwykle ważny z perspektywy co najmniej najbliższych 20 lat. Przede wszystkim powstanie długo wyczekiwana Aleja Wielkiej Wyspy, czyli droga mająca łączyć Most Wschodni z ulicami Olszewskiego, Dembowskiego i Mickiewicza. Decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarga kasacyjna złożona przez Akcję Park Szczytnicki została oddalona (zobacz: Quo Vadis Wielka Wyspo? #1 oraz #2). Oznacza to, że można budować Most Wschodni, który połączy aleję Armii Krajowej i ulicę Krakowską z Sępolnem i Biskupinem. Najprawdopodobniej jeszcze w 2016 r. wrocławski magistrat ogłosi przetarg na budowę. Ostrożne prognozy zakończenia inwestycji wskazują rok 2020 lub później. Należy wziąć pod uwagę, że ogromną rolę odegrają tu środki z Perspektywy Finansowej UE 2014-2020.

Kontynuując wątek transportu i infrastruktury warto wspomnieć publikacji raportu końcowego konsultacji społecznych w sprawie uporządkowania parkowania na Biskupinie i Sępolnie. Konsultacje, z inicjatywy prezydenta Wrocławia, były prowadzone przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej i Oficera Pieszego w październiku i listopadzie w 2015 r. Natomiast do końca kwietnia 2016 r. trwają konsultacje ws. Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Wrocławia (Plan Transportowy), który wytyczy kierunki rozwoju transportu publicznego.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][mk_image src=”https://dwdudala.pl/wp-content/uploads/2016/03/Wroclaw-Aleja-Wielkiej-Wyspy-001.jpg” image_size=”full” svg=”true” lightbox=”true” frame_style=”rounded” target=”_blank” title=”Aleja Wielkiej Wyspy”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1540333679588{margin-bottom: 0px !important;}”]Magistrat ogłosił również konsultacje w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia. Bardzo dobrze koreluje to z projektem ‘Czysty Biskupin‘ realizowanym przez Inicjatywę WrObywatel, Europejskie Stowarzyszenie Ekologów oraz przedstawicieli rady osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice.
Wraz z początkiem 2016 roku, rozpoczęła się także dalsza część prac związana z Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych w zajezdni Dąbie, polegająca na precyzowaniu koncepcji, negocjacjach warunków dzierżawy, prowadzeniu dodatkowych działań (np. spotkania z mieszkańcami).
Ponad to, w Ośrodku Działań Twórczych Światowid, odbyło się I spotkanie integracyjno-informacyjne Forum Obywatelskiego Wielkiej Wyspy, w którym uczestniczyło ponad 40 osób – mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni rad osiedli. Od tamtego czasu przyjęto harmonogram działań na najbliższe półrocze, utworzono 4 grupy robocze (transport, środowisko, edukacja, partycypacja), złożono kilka wniosków o dofinansowanie działań, a niektóre organizacje pozarządowe weszły do Partnerstwa 8 Scen. Warto też wspomnieć o przeniesieniu Gimnazjum nr 20 im. Prof. Alfreda Jahna z ul. F. Pautscha do Zespołu Szkół nr 19 przy ul. Spółdzielczej (zobacz: Ciemna strona wrocławskiej polityki edukacyjnej.)[/vc_column_text][mk_fancy_title margin_bottom=”0″ font_family=”none”]

Diagnoza Wielkiej Wyspy – Co jest nie tak?

[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Analizując dostępne źródła można stwierdzić, że Wielka Wyspa we Wrocławiu, w ostatnich latach została poddana wielokrotnym badaniom społecznym. To m.in. Wrocławska Diagnoza Społeczna (2009, 2014), Diagnoza 8 Scen (2010, 2011), Diagnoza potencjału kulturalnego Wielkiej Wyspy (2014), Laboratoria Obywatelskie (2015), Kapitał Społeczny Wielkiej Wyspy (2015) oraz badania realizowane przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 9 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowych informacji dostarcza nam również Wrocławski Budżet Obywatelski oraz projekty realizowane przez organizacje pozarządowe.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][mk_image src=”https://dwdudala.pl/wp-content/uploads/2016/02/Wroclaw-Wielka-Wyspa-Laboratoria-Obywatelskie-Planning-for-Real-01.png” image_size=”full” lightbox=”true” frame_style=”rounded” target=”_blank” title=”Laboratoria Obywatelskie – Planning 4 Real”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Studiując starannie wyniki tych badań śmiało można postawić następującą tezę: „Zasadniczo od 10 lat, problemy i potrzeby mieszkańców Wielkiej Wyspy, w takich obszarach jak kultura, edukacja, zdrowie, transport, środowisko, społeczeństwo, nie zmieniają się.“ Tak postawiona teza mówi o tym, że pomimo licznych badań społecznych na gruncie lokalnym, generalnie niewiele się nie zmienia, a realizowane działania przez podmioty III sektora, samorządu czy biznesu są nieskuteczne. Z czego zatem wynika taki stan rzeczy? Co jest nie tak? Czy wydarzenia i decyzje instytucji publicznych, które się pojawiły na przełomie 2015 i 2016 r. będą miały wpływ na tą sytuację?

W obszarze transport wskazywana jest m.in. droga przebiegająca na północ od Sępolna (czyli ul. Mickiewicza od Mostu Chrobrego do Mostu Zwierzynieckiego), Aleja Wielkiej Wyspy, ulica Olszewskiego, Most Bartoszowicki, połączenie komunikacji miejskiej Biskupin-Sępolno, brak autobusu linii E, parkowanie, infrastruktura dla ścieżek rowerowych (m.in. Most Zwierzyniecki, Most Chrobrego, wał wokół Wielkiej Wyspy). W obszarze zdrowie wskazywany m.in. jest brak przychodni na Sępolnie, brak domów starości, domów opieki dziennej dla osób niesamodzielnych, punktów poradnictwa zdrowego żywienia, specjalistycznej informacji medycznej. W obszarze środowisko mowa jest m.in. o niewystarczającej ilości ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody, zła infrastruktura śmietnikowa, niewystarczająca ilość kontenerów na segregowane odpady, niedbałość terenów od wałów do Odry (w szczególności od Jazu Opatowickiego do kładki przy ZOO), zagospodarowanie Wyspy Opatowickiej. W obszarze kultura wskazywana jest m.in. niedostępność do bezpłatnych wydarzeń kulturalnych (np. Światowid i Rozwijalnia są postrzegane jako miejsca komercyjne i drogie), brak miejsc do spotkań osób w różnym wieku (głównie osób starszych). To tylko niektóre wątki, nad którymi należałoby się pochylić.[/vc_column_text][mk_fancy_title margin_bottom=”0″ font_family=”none”]

Partnerstwo 8 Scen

[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][mk_image src=”https://dwdudala.pl/wp-content/uploads/2016/03/8-Scen-logo.jpeg” image_size=”full” lightbox=”true” custom_lightbox=”http://www.8scen.wroc.pl/” frame_style=”rounded” target=”_blank” align=”center”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]Inicjatorem Partnerstwa był w 2009 roku Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 9 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Partnerstwo 8 SCEN koncentruje swoje działania na obszarze następujących osiedli: Biskupin, Sępolno, Dąbie, Bartoszowice, Zacisze, Zalesie, Szczytniki i Plac Grunwaldzki.

Cyfra 8, obecna w nazwie i logo Partnerstwa, nawiązuje do ich liczby i symbolizuje główne – zdaniem mieszkańców – potrzeby tego obszaru zdiagnozowane przez partnerów metodą ankietową w 2010 i 2011 r. Owych osiem głównych potrzeb mieszkańców koncentruje się wokół takich sfer życia, jak: kultura, miejsca spotkań, sport, zieleń, parkingi, usługi, ochrona i integracja.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][mk_padding_divider][mk_fancy_title margin_bottom=”0″ font_family=”none”]

Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych

[/mk_fancy_title][vc_column_text]Centrum będzie miejscem spotkań i kształtowania postaw społecznych wrocławskich studentów, dzięki uczestnictwu w lokalnych projektach, kulturze i rekreacji na terenie zajezdni Dąbie. Centrum będzie realizowało następujące działania:
– edukacyjne (w tym nowoczesne formy edukacyjne, rozwój kompetencji społecznych, zawodowych i przedsiębiorczości),
– kulturalne (organizację wydarzeń artystycznych, upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego),
– prospołeczne (ukierunkowane na kształtowanie postaw aktywności społecznej
i obywatelskiej, promowanie dialogu wielokulturowego),
– promujące zdrowy styl życia & proekologiczne,
– sportowo-rekreacyjne,
– integrujące różne środowiska (lokalną społeczność ze społecznościami szkolnymi, studenckimi, naukowymi, biznesowymi, itp.),
– usługowe dla mieszkańców (np. gastronomiczne, wystawiennicze , targowe, rzemieślnicze, naprawcze).

Grupami docelowymi, do których będą kierowane działania w ramach Centrum, są mieszkańcy Wrocławia, w szczególności społeczności lokalnej oraz różnych grup społecznych i wiekowych: dzieci i młodzieży mieszkającej i/lub uczącej się we Wrocławiu, dorosłych, seniorów, rodzin, środowisk naukowych, studenckich, biznesowych i organizacji pozarządowych.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][mk_padding_divider][mk_image src=”https://dwdudala.pl/wp-content/uploads/2015/07/Wroclaw-Zajezdnia-Dabie-02.jpg” image_size=”full” lightbox=”true” frame_style=”rounded” target=”_blank” title=”Zajezdnia Dąbie”][mk_image src=”https://dwdudala.pl/wp-content/uploads/2016/02/Wroclaw-Zajezdnia-Dabie-Koncepcja-CKAiIL-architektura-01.png” image_size=”full” lightbox=”true” frame_style=”rounded” target=”_blank” title=”CKAiIL – Zajezdnia Dąbie”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Nie ulega wątpliwości, że przełom roku 2015 i 2016 ma ogromne znaczenie dla rozwoju Wielkiej Wyspy w perspektywie najbliższych 20 lat. Tworzy się Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych, Partnerstwo 8 Scen wchodzi na nową ścieżkę działalności, rośnie liczba projektów składanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, nadchodzą zmiany transportowe – Aleja Wielkiej Wyspy. Tego potencjału nie można zmarnować, a mieszkańcy Wielkiej Wyspy powinni tym działaniom bacznie się przyglądać i aktywnie, świadomie, odpowiedzialnie uczestniczyć. Kapitał społeczny ma potencjał. Kreują się nowi, młodzi liderzy z bogatym doświadczeniem, którzy zadbają o Wielką Wyspę. Trzeba ich wspierać i wspólnie budować lokalną wspólnotę.[/vc_column_text][mk_padding_divider][mk_custom_list title=”Bibliografia & Netografia” style=””]

  1. Bartyna-Zielińska M., Leska S., Medeksza Ł. i in., 2015, Raport dotyczący projektu „Laboratoria Obywatelskie”, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Wrocław.
  2. Koncepcja utworzenia i prowadzenia Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych – część opisowa, 2015.
  3. Koncepcja utworzenia i prowadzenia Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych – część architektoniczna, 2015.
  4. Błaszczyk M., Kłopot S. W., Pluta J. (red.), 2009, Wrocławska Diagnoza Społeczna. Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia, Wrocław.
  5. Kaleta M., Nowel A., Rumińska A., Żmijewska P., 2011, Partnerstwo lokalne: Biskupin, Sępolno, Dąbie, Bartoszowice, Zalesie, Szczytniki i Plac Grunwaldzki, eMSA Inicjatywa Edukacyjna, Wrocław.
  6. Kłopot S. W., Kozdraś G., Pluta J., Trojanowski P. (red.), 2014, Wrocławska Diagnoza Społeczna. Wstępna prezentacja wyników, Wrocław.
  7. Łopatka Ł, Maciejewska M., 2015, Diagnoza potencjału kulturalnego Wielkiej Wyspy, Projekt „Chciałabym… Chciałbym… Chcemy!”, Ośrodek Działań Twórczych Światowid, Wrocław.
  8. Partnerstwo 8 SCEN, http://www.8scen.wroc.pl z dnia 24.02.2016 r.
  9. Rumińska A., 2009, Diagnoza 8 Scen, eMSA Inicjatywa Edukacyjna, Wrocław.

[/mk_custom_list][vc_column_text]#Dudała #WielkaWyspa #FOWW #ZajezdniaDąbie #CentrumAkademickie #8Scen #LaboratoriaObywatelskie #Planning4Real #Wrocław[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]