Zaznacz stronę

[vc_row][vc_column][vc_column_text]W marcu 2016 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia. Mieszkańcy mogli przedstawić swoje uwagi do przedmiotowego projektu przy wykorzystaniu formularza w terminie od 7 do 22 marca 2016 r. Konsultacje objęły swym zasięgiem teren miasta Wrocławia. Podstawą procedury była Uchwała Nr XIX/387/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia.

Jednak przyjęta formuła konsultacji pozostawia wiele do życzenia. Przede wszystkim chodzi o poinformowanie mieszkańców o rozpoczęciu zbierania uwag, opinii, sugestii, pomysłów. Wystawienie informacji tylko na stronach internetowych (kilku) mija się z celem, zwłaszcza, że kwestia dotyczy każdego mieszkańca. Poziom i zasięg informacji to po prostu nieporozumienie, a wyznaczony czas jeszcze bardziej.

Sporządzenie uwag do uchwały Rady Miejskiej to już wyższy stopień wtajemniczenia, który dla większości mieszkańców jest zwyczajnie niedostępny. Chociażby ze względu na język urzędowy. Konstrukcja formularza nie pozwoliła na dodanie uwag innych poza tymi, które dotyczą zapisów w projektowanej uchwale. Gdzie bowiem wpisać informacje o określonej potrzebie koszy na odchody zwierząt czy potrzebę kompostowników? Nie wspominając już o tym, że poszczególne osiedla mają różne potrzeby w tym zakresie i określanie pewnych ram mija się z celem. Gdzie wpisać problem zastawiania kontenerów na śmieci przez samochody? To tylko niektóre wątki, nad którymi należałoby się zastanowić. Skoro podjęto tak ważny temat jak śmiecie i porządek, to dlaczego uniemożliwiono mieszkańcom przedstawienie realnych problemów, potrzeb, sugestii?

Warto podać jeszcze jeden przykład. Tuż przed ogłoszeniem konsultacji grupa działaczy społecznych/aktywistów miejskich (Inicjatywa WrObywatel, Europejskie Stowarzyszenie Ekologów) i radnych osiedlowych Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, rozpoczęła projekt lokalny na terenie Biskupina pn. „Czysty Biskupin”. Zebrano materiały w postaci zapisanych pomysłów, problemów czy potrzeb podczas wywiadów z mieszkańcami; także zdjęć śmietników, rozwalonych kontenerów, nieuprawnionych miejsc ze śmieciami itd. Czy była możliwość, aby w ramach tych konsulatcji wykorzystać ten materiał? Wykorzystano mniej niż 1/4.

Pozorne konsultacje w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia to kolejny pokaz arogancji wrocławskiego magistratu wobec mieszkańców. Wystarczy spojrzeć na chłam transportowy, czyli konsultacje ws. Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Wrocławia. Niestety, niektórzy urzędnicy nadal nie rozumieją, że nie tędy droga i więcej tracą niż zyskują. Konsultacje okazały się wyjątkowo śmieciowe.[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”20″][mk_custom_list title=”Bibliografia & Netografia” style=””]

  1. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia z dnia 20.03.2016 r.
  2. Projekt Czysty Biskupin z dnia 21.03.2016 r.
  3. Uchwała Nr XIX/387/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia

[/mk_custom_list][vc_column_text]#‎konsultacje‬ #śmiecie‬ #porządek‬ #RadaMiejska‬ #Wrocław‬[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]