Zaznacz stronę

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakiś czas temu, pojawił się wpis autorstwa Zbigniewa Komara, Zastępcy dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia, pn. “Czy politycy krajowi – po wyborach – zrobią coś konkretnego dla uruchomienia kolei aglomeracyjnej?”

Autor tekstu pokusił się nawet o przedstawienie propozycji w odpowiedzi na pytanie – Co Pan/Pani zrobi dla wsparcia uruchomienia kolei aglomeracyjnej? – aby ułatwić tym samym sytuację dolnośląskim politykom ubiegającym się o wybór do parlamentu. Następnie przedstawił treść deklaracji i 5 najważniejszych zadań warunkujących uruchomienie przez samorząd województwa dolnośląskiego Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej.

Rzecz jednak w tym, że uruchomienie kolei aglomeracyjnej nie zależy tylko od polityków. Zależy także od woli współpracy i zaangażowania PKP PLK S.A. oraz poszczególnych samorządów. Aby jednak podjąć się realizacji tej idei, należałoby przedsięwziąć nastepujące działania:

1. Powołanie grupy roboczej składającej się z nowych parlamentarzystów z Dolnego Śląska w celu przestudiowania (!) dotychczasowych działań w zakresie planowania i realizacji WKA (?) Jakie są koszty ogólne przedsięwzięcia? Jakie są koszty poszczególnych samorządów? Jakie są koszty PKP PLK S.A.? Czy w budżecie samorządu wojewódzkiego są zagwarantowane na to środki? Czy wystarczy utrzymanie w Krajowym Programie Kolejowym (KPK) poszczególnych realizacji do 2020 roku? Czy wystarczą środki zabezpieczone w ZIT WrOF RPO i RPO WD przez samorząd województwa? Czy ewentualne, kolejne potrzeby można dofinansować w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020? Dokonanie analizy ex ante i bieżącej.
2. Opracowanie na okres 4. letniej kadencji szczegółowego harmonogramu działań (wariant podstawowy + min. dwa warianty zastępcze). Niezbędna w tym zakresie jest współpraca ponad podziałami pomiędzy posłami i senatorami, przedstawicielami samorządów i PKP PLK S.A. Podział zadań między poszczególnych realizatorów.
3. Realizacja przyjętego harmonogramu działań wraz z okresową ewaluacją.
4. Zakończenie działań przed końcem kadencji.

Wrocławska Kolej Aglomeracyjna ma szansę stać się realną inwestycją, jeśli parlamentarzyści nowej kadencji podejdą do tego zadania odpowiedzialnie i z zaangażowaniem. Wszak, skorzystają na tym nie tylko mieszkańcy regionu ale także różne gałęzie gospodarki, a ich rozwój to wpływy do lokalnych samorządów, nowe miejsca pracy, a zatem zmniejszanie się bezrobocia, i przede wszystkim podniesienie jakości życia. Zatem jako kandydat na Posła RP deklaruję podjęcie ww. działań z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością.

Na zakończenie, kontynuując słowa wieszcza Juliusza Słowackiego z “Przypowieści i epigrammatów”:[/vc_column_text][mk_blockquote font_family=”none”]

Wtem Bóg nad Mojżeszowym pokazał się krzakiem
I rzekł: „Chcesz ty, jak widzę, być dawnym Polakiem”.
A drugi szedł i wołał w niebo wznosząc dłonie:
„Panie! daj, niech się czują w ludzi milijonie
Jedno z nimi ukochać, jedno uczuć zdolny,
Sam choć mały, lecz z prawdy – zaprzeczyć im wolny”.

[/mk_blockquote][mk_padding_divider size=”20″][vc_column_text]#Dudała #KolejAglomeracyjna #DolnyŚląsk #rozwój #komunikacja #transport #inwestycje[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]