Zaznacz stronę

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tytułowe określenie, nieco intrygujące, pojawiło się po lekturze tekstu Richarda Florida pn. “The World’s Leading Startup Cities” na portalu CityLab.com. Autor zaprezentował w nim ranking miast, które w kreatywny i unikalny sposób generują nowe startupy. Raport opiera się na danych z 11000 globalnych startupów, wywiadach z ponad 200 przedsiębiorcami z całego świata oraz innych źródeł. Mierniki, które zostały zastosowane w rankingu dla określenia ekosystemu to: szeroka infrastruktura dla talentów, wiedzy, przedsiebiorców, venture capital i firm, które tworzą startupową wspólnotę. Raport mierzy jakość danego ekosystemu m.in. na podstawie puli środków venture capital, doświadczenia i wsparcia merytorycznego dostarczonego startupom czy zasięgu danego startupa na rynku. Na liście 20. miast możemy znaleźć m.in. Dolinę Krzemową (1), Nowy Jork (2), Los Angeles (3), Tel Aviv (5), Londyn (6), Berlin (9), Singapur (10) czy Paryż (11).

Jak wynika z tekstu R. Florida, aby ekosystem się rozwijał, generował nowe startupy, zdrowo konkurował i aspirował do najlepszych, niezbędne jest interdyscyplinarne podejście do innowacji i przedsiebiorczości, współpraca z różnymi podmiotami, inwestowanie w kapitał ludzki czy rozwiązywanie kluczowych problemów dla miasta, gospodarki. Konieczna jest także współpraca pomiędzy miastami, aby wspierać startupowe ekosystemy. Czy Wrocław może stać się tytułowym “Startups City”?

WROCŁAW ASPIRUJE
Z końcem lipca 2015 r., Urząd Miasta Wrocławia na swojej stronie wroclaw.pl zaprezentował formularz, poprzez który powstanie baza wrocławskich startupów. Jak pisze UM, “(…) chcemy prezentować twórców i projekty start-up powstające we Wrocławiu. Lokalne pomysły mają ogromną moc i mogą zmieniać świat. Chcemy szukać, wspierać i rekomendować przedsięwzięcia związane ze stolicą Dolnego Śląska! Baza będzie designerska, czytelna, funkcjonalna i co najważniejsze udostępniona inwestorom.” To bardzo dobry pomysł, zwłaszcza, że takiej bazy we Wrocławiu ewidentnie brakuje. Niewątpliwie, jest to szansa dla wrocławskich startupowców na promocję, znalezienie wsparcia, kapitału ludzkiego, inwestora. To dobry początek na budowanie marki miasta, jako przyjaznego i wspierającego młodych przedsiębiorców. Taki krok pozwoli też na integrację wrocławskich startupów. Spotkania konsultacyjne, integracyjne, tematyczne czy branżowe, to kolejne działania, które mógłby zaproponować magistrat. Nie ulega wątpliwości, że Wrocław posiada kapitał ludzki, w którym drzemie ogromna kreatywność, innowacyjność i przedsiebiorczość. Tego potencjału nie można zmarnować. Dlatego trzeba zapewnić narządzia do rozwoju, wsparcie merytoryczne, technologiczne, finansowe. Tylko w ten sposób Wrocław będzie mógł aspirować do listy wiodących “Startups Cities”.

ZBUDOWAĆ EKOSYSTEM
We Wrocławiu potrzebne jest szerokie porozumienie podmiotów, które zajmują się wsparciem startupów na różnych poziomach – inkubatory, parki technologiczne, uczelnie wyższe, związki przedsiębiorców, samorząd terytorialny. Trzeba zbudować ekosystem, w ramach którego młody przedsiębiorca będzie mógł liczyć na wsparcie niezbędne na określonym etapie rozwoju swojego przedsięwzięcia. Obecnie, wsparcie można uzyskać m.in. w Akademickim Inkubatorze Przedsiebiorczości, Wrocławskim Parku Technologicznym, Dolnośląskim Parku Innowacji i Nauki. Oferta tych podmiotów jest różnorodna, a niektóre programy nawet się powielają. Pomysł na biznes, jego forma i branża oraz model finansowy, determinować będzie katalog niezbędnych dla rozwoju przedsięwzięcia usług. Porozumienie podmiotów oferujących wsparcie umożliwiłoby stworzenie jednej, bogatej oferty, a także szansę na większą integrację wrocławskiego środowiska młodych przedsiębiorców. Pozwoli także na szybkość działania i zmienność w realizowanym modelu biznesowym, elastyczną strukturą, podejmowanie ryzyka i eksplorowanie nowych rynków. To szansa na testowanie z dnia na dzień nowych pomysłów, a także adaptacja do nowych realiów technologicznych i biznesowych.

WSPÓŁPRACA
Dobre funkcjonowanie ekosystemu startupowego i długofalowej korzystnej współpracy, to właściwe zrozumienie celów kooperacji i traktowanie siebie nawzajem po partnersku, a nie w sposób wykorzystujący jedną, zazwyczaj słabszą stronę. Urząd Miasta powinien zdefiniować gdzie leży największy obszar synergii ze współpracy z startupami. Należy zdefiniować w jakiej formie współpracować, w jakim zakresie, jakie są wymierne korzyści dla miasta z budowy ekosystemu. Trzeba zadbać, aby nie tworzyć “gorsetu biurokratycznego”, który będzie zniechęcał potencjalnych zainteresowanych.

POTENCJAŁ AKADEMICKI
Jak wynika z danych GUS w 2013 roku na uczelniach w całym kraju kształciło się 43358 uczestników studiów doktoranckich. W tym samym roku roku 6093 osoby otrzymały stopień doktora. Znaczna część tej grupy, z różnych powodów, nie będzie kontynuować kariery na uczelniach wyższych. Część z nich będzie przechodzić do biznesu i to jest potencjał intelektualny, który należy wykorzystać. W sieci można znaleźć kilkadziesiąt blogów autorstwa doktorantów i doktorów, którzy dzielą się spostrzeżeniami z pracy w swoich własnych startupach, przedsiębiorstwach typu spin-out czy spin-off. Pozytywne doświadczenia są zarówno wśród przedstawicieli nauk ścisłych, medycznych, jak i społecznych czy humanistycznych. Jest to niewątpliwie potencjał, który można i trzeba zagospodarować, tworząc odpowiednie programy.

ZAPOBIEC RYZYKU
Polska na wsparcie innowacyjności w latach 2007-2013 otrzymała kwotę 10,2 mld euro, czyli ponad 40 mld zł. Jednak jak pokazują raporty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czy dane z poszczególnych miast (m.in. PUP, UM), wiele startupów, które otrzymały dofinansowanie w ramach środków unijnych zakończyło się porażką. Wsparcie, które cieszyło się wielkim zainteresowaniem osób rozpoczynających przygodę z biznesem zostało źle skonstruowane. Warto podsumować efektywność tych programów, aby kolejne oferty, nie tylko w ramach nowego okresu finansowania 2014-2020, dla młodych przedsiębiorców były lepiej przygotowane i nie powielały popełnionych błędów. Na bazie tych doświadczeń, a przede wszystkim analiza obecnych potrzeb osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, można przygotować ofertę wielowymiarową i skuteczną. To ważne przy tworzeniu programów wsparcia w ramach ekosystemu. Kluczowe jest, aby umożliwić młodemu przedsiębiorcy możliwość wyboru ścieżki finansowania, a przede wszystkim jej modyfikacji na różnych poziomach rozwoju przedsięwzięcia.

PODSUMOWANIE – POSTULATY
– „budowa” wrocławskiego ekosystemu startupowego poprzedzona konsultacjami (startupy, inkubatory, parki technologiczne, uczelnie wyższe, związki przedsiębiorców, samorząd terytorialny),
– integracja wrocławskiego środowiska startupowego poprzez m.in spotkania konsultacyjne, integracyjne, tematyczne czy branżowe,
– wzbogacenie bazy wrocławskich startupów o Narzędziownik typu ALL-IN-ONE
– (przykład: Lista przydatnych narzędzi dla startupów i przedsiębiorców),
– “dobre praktyki” z innych miast w Polsce (np. Warszawski Akcelelator dla Startupów Technologicznych) oraz lista R. Florida
– wykorzystanie potencjału akademickiego, w szczególności doktorantów i doktorów opuszczających ‘akademię’
– ewaluacja dotychczasowych form wsparcia dla startupów w ramach samorządu terytorialnego (efektywność).[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”20″][mk_custom_list title=”Bibliografia & Netografia” style=””]

  1. Szmytkowska M., Sagan I. (red.), 2012, Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, WUG, Gdańsk.
  2. http://www.citylab.com/tech/2015/07/the-worlds-leading-startup-cities/399623/
  3. http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/7036/jak_sobie_nie_radza_po_latach_startupy_ktore_otrzymaly_e-dotacje
  4. http://www.parp.gov.pl
  5. http://www.mir.gov.pl

[/mk_custom_list][vc_column_text]#Dudała #startup #ekosystem #przedsiębiorczość #innowacja #technologia #Wrocław[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]