Zaznacz stronę

[vc_row][vc_column][mk_fancy_title margin_bottom=”0″ font_family=”none”]

Konsultacje społeczne z mieszkańcami

[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][mk_padding_divider][vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-users” size=”xl” align=”center”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text css=”.vc_custom_1540332659799{margin-bottom: 0px !important;}”]Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz samorządowych z mieszkańcami, który przeprowadza się w celu: 1) zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio wpływających na sposób lub/i jakość życia, 2) zasięgnięcie opinii i propozycji mieszkańców dla podjęcia optymalnej decyzji w określonej sprawie, 3) aktywizacji środowisk lokalnych oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności wśród wszystkich mieszkańców za funkcjonowanie Gminy.“

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami Wrocławia w celu zasięgnięcia ich opinii o poddanej konsultacjom sprawie, na wczesnym etapie prac nad tym zagadnieniem. Konsultacje mogą mieć zasięg ogólnomiejski lub lokalny – dotyczący mieszkańców określonego obszaru (np. dzielnicy, osiedla).

Zobacz: Konsultacje z mieszkańcami Wrocławia – propozycja zmian #1 oraz Śmieciowe konsultacje po wrocławsku[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title margin_bottom=”0″ font_family=”none”]

Dostęp do informacji publicznej

[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][mk_padding_divider][vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” size=”xl” align=”center”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text css=”.vc_custom_1540332676541{margin-bottom: 0px !important;}”]Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na określonych zasadach i trybie.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, a od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Zobacz: Dostęp do informacji publicznej krok po kroku[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title margin_bottom=”0″ font_family=”none”]

Plan miejscowy

[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][mk_padding_divider][vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-map-o” size=”xl” align=”center”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text css=”.vc_custom_1540332702138{margin-bottom: 0px !important;}”]Plan miejscowy (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – MPZP) jest lokalnym aktem prawa, który określa co można zbudować (a czego nie) w mieście. Plan miejscowy dotyczy spraw związanych z budową i przebudową domów, ulic, placów, infrastruktury oraz urządzeniem parków i skwerów. MPZP musi być zgodny z wszystkimi przepisami prawa, które są od niego ważniejsze, tzn, ustawami, rozporządzeniami czy zarządzeniami wojewody. Kwestie funkcjonowania MPZP reguluje Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O sporządzeniu planu miejscowego, decydują radni miejscy, podejmując uchwałę o przystąpieniu do sporządzeniu planu. Radni decydują również o uchwaleniu gotowego planu miejscowego, który następnie staje się obowiązującym prawem miejscowym.

Zobacz: Plan miejscowy w praktyce wrocławskiej[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title margin_bottom=”0″ font_family=”none”]

Inicjatywa uchwałodawcza

[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][mk_padding_divider][vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-users” size=”xl” align=”center”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text css=”.vc_custom_1540332745437{margin-bottom: 0px !important;}”]Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę Miejską Wrocławia może wystąpić Prezydent, radny, Przewodniczący, klub radnych, komisje Rady oraz mieszkańcy Wrocławia. Rozwiązanie to daje mieszkańcom Wrocławia możliwość uczestniczenia w procesie stanowienia prawa, a tym samym realny współudział w sprawowaniu władzy uchwałodawczej. To możliwość konstruktywnej próby rozwiązywania problemów miasta i mieszkańców. Nie tylko diagnozowanie problemów, wskazywanie potrzeb, ale też proponowanie konkretnych rozwiązań. Inicjatywa uchwałodawcza daje także możliwość niewielkiej społeczności lokalnej na zasygnalizowanie społecznie ważnego problemu i wskazanie określonej potrzeby.

Zobacz: Inicjatywa uchwałodawcza we Wrocławiu – studium, Wysłuchanie publiczne – czy wrocławianie będą mieli prawo głosu oraz Spóźniony projekt „Wysłuchania Obywatelskiego”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_padding_divider][vc_column_text]#Dudała #narzędziownik #obywatel #konsultacje #planmiejscowy #inicjatywalokalna #informacja #inicjatywauchwałodawcza #Wrocław[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]