Protest przeciwko braku Głuchych w Polskiej Radzie Języka Migowego

 w OBYWATEL, PRAWA CZŁOWIEKA

W połowie grudnia 2012 r. przyłączyłem się do protestu przeciwko braku Głuchych w Polskiej Radzie Języka Migowego. Do właściwych instytucji administracji publicznej przesłałem petycję następującej treści:

Minister Pracy i Polityki Społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa

PETYCJA

Szanowny Panie Ministrze,

w dniu 29 listopada br. Powołał Pan Polską Radę Języka Migowego. Jest to organ doradczy, którego zadaniem, według Ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się, będzie m.in. opiniowanie projektów dotyczących osób głuchych oraz upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym.

Na ogłoszonej przez Pana liście nie ma ani jednej osoby uprawnionej, której Polski Język Migowy jest głównym językiem, używanym na co dzień, mimo że takie osoby zostały zgłoszone przez organizacje pozarządowe i spełniały one wszystkie wymagania stawiane przez Ustawę — są specjalistami w swoich dziedzinach, pracują jako lektorzy, językoznawcy, prowadzą badania nad Polskim Językiem Migowym. Boli nas to, że nie znalazła się w Radzie ani jedna Głucha osoba, która by reprezentowała nasze środowisko i działała w naszym imieniu. Jesteśmy zdania, że takie osoby powinny zasiąść w radzie, gdyż nie tylko są członkami naszej społeczności, ale i znają nasz język, którym posługujemy się na co dzień.

Odczuwamy to jako dalszy ciąg dyskryminacji naszej społeczności Głuchych, która ciągnie się już od stuleci, od 1880 roku, gdy odbył się Międzynarodowy Kongres Nauczycieli dla Niesłyszących, na którym zakazano używania języka migowego w edukacji i na którym nasz głos i prawa zostały zabrane. Niedawno znowu dano nam odczuć, że nie jesteśmy pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, odbierając nam możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy. 15 kwietnia 2011 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające warunki dopuszczania do prawa jazdy na takie, które nie są możliwe do spełnienia przez osoby niesłyszące. Po naszej reakcji udało się zmienić te dyskryminujące zapisy. Teraz znowu czujemy się dyskryminowani — w Radzie Języka Migowego, która ma się zajmować sprawami kluczowymi dla nas, nie ma ani jednego z nas, mimo że jest wśród nas wielu kompetentnych specjalistów w dziedzinie naszego własnego języka.

Stanowczo protestujemy przeciwko takiemu składowi rady i zdecydowanie domagamy się, żeby na członków Rady powołano osoby Głuche, posługujące się Polskim Językiem Migowym. Chcemy, aby wzięto pod uwagę nasz głos. Nic o nas bez nas!

Odpowiedź z Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych otrzymałem w I połowie stycznia 2013 r. Natomiast odpowiedź od Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich otrzymałem w II połowie lutego 2013 r. Treść odpowiedzi poniżej. Aby się z nimi zapoznać można powiększyć lub ściągnąć.

[one_third]

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. ON - 09.01.2013 - 1

[/one_third] [one_third]

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. ON - 09.01.2013 - 2

[/one_third] [one_third_last]

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich - 12.02.2013

[/one_third_last]
Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt