Laboratorium Wrocław – Foresight społeczny #1

 In MIASTO, OBYWATEL

W barze Barbara we Wrocławiu, odbyła się pierwsza prezentacja programu „Miasto przyszłości. Laboratorium Wrocław”, czyli o tym, jakie działania będą podejmowane w Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Edwin Bendyk, który jest kuratorem działań, wraz ze swoimi współpracownikami, opowiedzieli o Foresighcie Społecznym – Wrocław 2036-2056 – badaniu, które ma za zadanie sprawdzić, jak wrocławianie wyobrażają sobie przyszłość swojego miasta.
Czemu to badanie ma służyć? W jakim celu ma być zrealizowane? Przez kogo? Z kim? I dla kogo? Przede wszystkim ma wskazać panaceum na wyzwania, przed jakimi stoi miasto Wrocław i jego mieszkańcy. A wyzwań jest niemało. Jak pisze Edwin Bendyk na blogu Polityki – Portrety Miast: „Wyzwań jest wiele, od bardzo konkretnych, jak widmo zapaści demograficznej (…) problemy globalne – zmiany klimatyczne i skok do Antropocenu, geopolityka, zmiana technologiczna przekształcająca rozumienie istoty człowieczeństwa. Miasto jak soczewka koncentruje te wszystkie nurty, a my będziemy się im przyglądać, by zakończyć ten rok poczuciem, że jesteśmy lepiej przygotowani do nadchodzących czasów. Na pewno będą ciekawe.”

Czym zatem jest Foresight? To systematyczny sposób docierania do informacji w celu budowania średnio lub długookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków i priorytetów, a w tym kontekście podejmowanie bieżących decyzji i mobilizowanie wspólnych działań. W tym wypadku chodzi o wizję Wrocławia, kierunki i priorytety w jakich ma się rozwijać. Foresight to przedsięwzięcie mające na celu wskazanie i ocenę przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem społecznym Wrocławia. Zarówno sam proces foresightu, jak i jego wyniki, są wykorzystywane jako sposób tworzenia, a następnie realizacji polityki miasta. Wyniki foresightu zostaną wykorzystane m.in. w strategii rozwoju Wrocławia (zobacz: Badanie społeczności lokalnej – model bierny vs. zaangażowany).

W zakresie zaprezentowanych działań, pojawiają się jednak pewne wątpliwości, nad którymi należałoby się pochylić.

  • Wszystkie spotkania, warsztaty, konferencje itp. mają mieć formułę otwartą, tzn. że dla uczestników będą bezpłatne. Większość tych działań będzie realizowana w centrum Wrocławia, ale część z nich także w innych dzielnicach, osiedlach. Wątpliwość budzi przyjęta formuła bezpłatnego uczestnictwa. Chociażby dlatego, że literatura naukowa i praktyka wskazuje, iż jest to rozwiązanie błędne, zwłaszcza w przypadku osób/grup wykluczonych. W tym wypadku, jest to bowiem dawanie ryby, a nie wędki. A jak wskazuje idea ESK 2016, zaangażowanie mieszkańców w różne działania ma być rzeczywiste, realne, inicjujące, kreujące kolejne inicjatywy, działania, także po zakończeniu ESK.
    Do baru Barbara czy w inne miejsca nie przyjdzie osoba, która nie ma w co się ubrać; rodzic, który nie ma z kim czy gdzie zostawić dziecko; osoba, którą określone godziny jakiegoś wydarzenia wykluczą na starcie; osoba, dla której przemieszczanie/poruszanie się, stanowi problem. Dobrze zatem, że organizatorzy zamierzają realizować działania w innych częściach miasta. Pytanie jednak, kto i jak będzie je realizował? Czy będą zaangażowane rady osiedla, lokalne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne? Czy też, z góry już wiadomo, że będą to organizacje „znane”, „duże”, „pro-miejskie”, które niejako narzucą swoją narrację..?
  • W kwestii realizacji badań, pojawiają się kluczowe pytania – W jaki sposób będą realizowane badania? Jaki paradygmat zostanie przyjęty? Kto będzie je przeprowadzał i z kim? Jakie kryteria respondentów/narratorów zostaną przyjęte?

Z jednej strony wygląda to dość obiecująco i ciekawie, z drugiej jednak, pojawiają się wątpliwości, chociażby jak te ww. Zwłaszcza, że środowisko wokół działań ESK, wydaje się być mocno hermetyczne, co nie napawa optymizmem. Nie widać możliwości zaangażowania się, zaproponowania działań czy przedstawienia krytycznej opinii. Czy projektowane/realizowane działania są konfrontowane z działaniami np. sektora NGO? Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Wątpliwości budzi także obecność miasta i jego narracja. Przyszłość Wrocławia stoi pod dużym znakiem zapytania.

BIBLIOGRAFIA & NETOGRAFIA

  1. http://portretymiast.blog.polityka.pl/2016/04/03/miasto-przyszlosci-laboratorium-wroclaw/ z dnia 4.04.2016 r.
  2. https://www.facebook.com/miastoprzyszlosci/?fref=ts z dnia 4.04.2016 r.
  3. http://www.foresight.pl/ z dnia 4.04.2016 r.

#Dudała #foresight #społeczny #badania #ESK #EuropejskaStolicaKultury #laboratorium #Wrocław

Skontaktuj się ze mną

Odpowiadam w trybie ASAP

Not readable? Change text. captcha txt