Zaznacz stronę

„Społeczności lokalne – problemy, zmiany, rozwój” to kolejny temat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Związek Powiatów Polskich i Starostwo Powiatowe.

 
Jest to kolejna z cyklu konferencji dotyczących problematyki wykorzystania możliwości tkwiących w środowisku lokalnym w postaci zasobów społecznych, kulturowych, współpracy lokalnych władz samorządowych z podmiotami indywidualnymi oraz z instytucjami działającymi na danym obszarze, takimi jak np. placówki kulturalno – oświatowe, opiekuńcze, wychowawcze, organizacje pozarządowe, a także filie uczelni wyższych, ośrodki zamiejscowe.
 
Problematyka konferencji organizowanej w Polkowicach związana jest z diagnozą potrzeb lokalnego środowiska, strategiami i programami realizowanymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, kapitału społecznego – kulturowego, glokalności, zrównoważonego rozwoju, modelu uczelni samorządowej.
 
 
W ramach konferencji przedstawię następujący referat:
 
„Współpraca uczelni z lokalną społecznością na przykładzie Uniwersytetu Islandzkiego w Reykjaviku”